EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Okul öncesi eğitim 21. yüzyılda sosyal-zihinsel değişme ve gelişme için kilit bir konumdadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim yaşam boyu öğrenmenin kapısını açan anahtar olarak kabul edilmektedir.

Erken çocukluk çağı olarak da adlandırılan 0-6 yaş dönemi çocuğun gelecekte göstereceği tüm özelliklerin (başarı, davranış biçimi, yaşam şekli, öğrenmeye karşı ilgi ve istek, kişilik gelişimi, problem çözme, yaratıcılık ve üretkenlik vb.) kazanılmasında önemli olan bir evredir. Bu dönem çocuğun gelişiminde, kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde temel yapı taşlarının atıldığı kritik bir dönemdir.

Çocuğun okul öncesi dönemde elde ettiği sosyal deneyimleri ve aldığı temel becerilerin yansıması daha sonraki öğrenim hayatında da devam eder. Bunun bilinciyle Çizgi Film Çocuk Evleri olarak;

Çocukların düşüncelerine, isteklerine önem veren,
Onların özgürce çalışmalarını ve kendilerini rahatça ifade etmelerine olanak tanıyan,
Problem çözmesine fırsat veren,
Hayatın içinde olan,
Yaratıcı-farklı ve bilimsel düşünmeyi destekleyen,
Soru sorabilme yeteneği kazandıran,
Motor beceriler destekleyen; koşmasına, zıplamasına imkan tanıyan,
Çocukları birlikte oyun oynaması için fırsatlar yaratan,
Çocukların zihinsel yeteneklerini kullanma, keşfetme ve karar vermesine rehberlik eden,
Çalışmalarda değişik öğretim yöntem ve teknikler kullanılmasını amaçlayan,
Çocuklara zengin kaliteli işler verilerek bilgiyi kendilerinin üretmesini sağlayan bir eğitim anlayışı sunmaktayız.

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Okul öncesi eğitim programlarımız, çocuklarımızı geleceğin bireyleri olmaya hazırlamak için kurumumuz ve eğitim uzmanlarımız tarafından özenle, eğitim alanındaki çalışmaları takiben güncelleştirilerek hazırlanmaktadır.

Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim ilkelerimizin esası doğrultusunda ki eğitim programlarımızın hazırlanması ve uygulanmasında, bünyemizdeki eğitmenlerin çalışmasına ek olarak üniversitelerin eğitim fakültelerinden danışmanlık almaktayız. Sınıf öğretmenlerimiz ve eğitim kadromuz, yeni eğitim teknikleri ve etkinlik uygulamaları ile ilgili düzenli aralıklarla atölye çalışmaları yapmaktadır.

 

STEM+A UYGULAMALI AKTİF ÖĞRENME

Öğrenim programımız STEM+A aktif öğrenme yöntem ve teknikleri ile uygulanmaktadır. (Hızlı tur - Top taşıma - Gez / Birleş/ Ayrıl - Tereyağı - Ekmek - Dans et konuş - İstasyon, vb.) DÜŞÜNME İSTASYONU ile farklı malzemeleri birleştirerek ürünler tasarlıyor, keşif ve icatlar yapıyoruz.
 

PROJE ÇALIŞMALARI

Proje; düşünme, hayal etme, özgünlük demektir. Her ay çocukların birlikte keşfedip öğrenecekleri, bilimsel düşünme becerilerini kazanacakları aile katılımlı proje çalışmaları yapıyoruz. Çocukların ilgi ve merak duyduğu proje konuları öğretmenler eşliğinde derinlemesine incelenir. Daha kolay ve yaşam boyu öğrenmeleri sağlanır.
 

YARATICI DRAMA UYGULAMALARI

Her ay çocukların doğal ortamda yaratıcılıklarını geliştiren, birlikte oynayarak birlikte keşfetmelerini sağlayan, dil gelişimlerini destekleyen, grup kurallarını öğreten, eğlenceli yaratıcı drama uygulamaları her günkü etkinlikler içinde yerini almaktadır.
 

ÇOKLU ZEKA

İnsan beyni, sözel - dilsel, mantıksal - matematiksel, müziksel - ritmik gibi zeka alanlarını içermektedir. Çocuklarda varolan zeka gelişimlerini dışarı çıkartıp neler yaptıklarını değil, neler yapabileceklerini gösteren eğitim yöntemleri gelişimleri için büyük önem taşımaktadır.
 

marmara olgunluk ölçeği (6 YAŞ İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI)

6 yaş anasınıfı öğrencilerimiz için uygulanan Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği iki formdan oluşmaktadır. Gelişim formu; zihin-dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim, fiziksel gelişim ve özbakım becerileri açısından bir değerlendirme yapmaktadır. Uygulama formu; matematik beceriler (dikkat, hafıza, rakam tanıma, arttırma-eksiltme, sıralama), fen becerileri (tümevarım, tümdengelim, neden-sonuç ilişkisi, problem çözme), sesleri tanıma, çizgi ve labirent çalışmaları açısından değerlendirilir. Ölçeğimiz birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere öğrencilerimize toplam iki kere uygulanmaktadır. Birinci uygulamamamız öğrencinin sene başındaki durumu hakkında bilgilendirme amaçlı yapılarak, eksiklerin ön plana çıkmasında bizlere yardımcı olmaktadır. İkinci dönem yapılan uygulamada ise öğrencimizin ilköğretime yüzde kaç oranında hazır olduğunu bize göstermektedir. Burada alınan sonuçlar doğrultusunda velilerimiz ile görüşmeler yapılarak öğrencinin ilköğretim için hazır olup olmadığı konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.
 


ETKİNLİKLERİMİZ


 

 


BRANŞ DERSLERİMİZ 

ULAŞIM VE GÜVENLİĞİMİZ

Çizgi Film Çocuk Evleri’nde ulaşım ve güvenlik konuları büyük bir hassasiyetle ele alınmaktadır. Çocukların güvenle evlerinden alınmaları ve evlerine bırakılmaları konusunda uzman bir taşımacılık şirketiyle ortak çalışılmaktayız.

Her saat grupları için ayrı servis bulunmaktadır. Evinden alınan çocuklar, servis içindeki görevlilerin gözetiminde servise dikkatli binmesi - inmesi sağlanarak, emniyet kemeri takılarak, güvenli şekilde okula getirilir ve yine saatine göre aynı sistemle evine bırakılır.

Okullarımızda çocuklarımızın güvenliği ve ailelerimizin huzuru için giriş ve çıkış kontrolünde özel güvenlik elemanları çalışmaktadır.

Okullarımızdaki sınıflarda, bahçelerdeki spor tesisleri ve oyun alanlarında kullanılan malzeme, ürün ve mobilyalar yaş gruplarının ergonomisi, güvenliği ve sağlığı düşünülerek seçilip, mimari uygulaması yapılmıştır.

Kampüslerimizdeki dost hayvanlarımız da Pegasos Veteriner Kliniği kontrolünde emin ellerdedir.

İnciraltı Kampüsümüzde bulunan yüzme havuzumuz Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygundur. Açık ve kapalı alan tüm alanların hijyen denetimi ve uygulaması düzenli olarak yapılmaktadır.

BESLENME ŞEKLİMİZ

Beslenme programımız Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dyt. Mehlika Öktem Boz tarafından Diet - Time bünyesinde özel olarak hazırlanmaktadır. Çocukların beslenmesiyle ilgili tüm aşamalar titizlikle kontrol edilmektedir.

Beslenme uzmanımızdan mektup var...


Sevgili Anne ve Babalar,

Okul öncesi dönemi, çocukların evdeki rol modellerine arkadaşlarının ve öğretmenlerin eklendiği, ilk sosyalleşmelerin yaşandığı, kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı bir yaşam evresidir. Aile ortamında edinilen alışkanlıklara yenilerinin eklendiği bu dönemde en önemli konulardan biri beslenmedir. Sadece fiziksel değil, duygusal gelişimi de etkileyen beslenmenin sağlıklı özellikler taşıması okul öncesi dönem çocuğu için mutlak bir gerekliliktir. İleride sağlık yönünden nasıl bir yetişkin olacağını bu dönemde edineceği beslenme alışkanlıkları belirler. Bir yandan büyüme ve gelişmesi devam eden bir organizmanın ihtiyacı olan besin öğelerini yeterli miktar ve oranlarda vermek amacı güdülürken, diğer yandan da onun ilerleyen yaşlarında obezite, diyabet, yüksek tansiyon gibi ciddi sorunlardan uzak kalmasını sağlayacak bir beslenme modelini takip etmek gerekir.

Bu dönemin bir diğer özelliği de, çocuğunuzun daha izole diyebileceğimiz ev ortamından çıkıp, kalabalık okul ortamına girmesiyle karşılaşacağı mikroorganizmalardır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttıracak tedbirlerin alınması, özellikle kış aylarında hastalıklarla mücadelesinde ona yardımcı olacaktır.

Diet-Time ailesi olarak biz, yemek listelerinin düzenlenmesi, çocuklara uygun tarifler geliştirilmesi, sağlıklı beslenme alışkanlığı edindirmek için yapılması gerekenler gibi konularda çocuğunuzun ilk eğitim yuvası ile birlikte çalışıyoruz.

Velilerimize düzenli aralıklarda bültenlerle beslenme ile ilgili paylaşımlarda bulunup, onları bilgilendiriyoruz.

Dyt. Mehlika Öktem Boz